Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO "UŽ ALYTŲ"

KANDIDATĖ Į SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIUS IR MERUS

Aš, Adelė Dimšienė, gimusi 1945-12-16, gyvenanti Alytuje, esu lietuvė, ištekėjusi (vyras Jonas – Juozas Dimša, vaikai – Modestas ir Vytautas).

Esu baigusi Kauno medicinos institutą, įgijusi gydytojo kvalifikaciją, mano darbo patirtis – 45 metai. 1983 metais man suteikta aukščiausia gydytojos pediatrės kvalifikacinė kategorija, 2001 metais įgytas vaikų alergologės sertifikatas. Kalbu rusų, prancūzų, anglų kalbomis.

1969 – 1975 metais dirbau Alytaus rajono centrinėje ligoninėje Vaikų ligų gydytoja.

1975 – 1976 metais dirbau Vaikų ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų sveikatos skyriaus vedėja.

1977 – 1996 metais dirbau Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja vaikų ir akušerijos reikalams.

Nuo 1979 metų vadovavau gydytojų internų ir rezidentų iš KMU ir VVU Medicinos fakulteto paruošimui.

1996 – 2000 metais dirbau Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje Vaikų ligų tarnybos vadove ir Kokybės vidaus audito vadove.

1997 – 1999 metais dalyvavau Tempus programoje iš Phare lėšų „Visuomenės sveikatos pokyčių valdymas Lietuvoje“. Pagal šį projektą paruošta ir įdiegta magistro studijų programa Kauno Medicinos Akademijoje. Šiame projekte dalyvavau paruošiant žmogiškųjų išteklių modulį magistro studijų programai, dirbau šio projekto valdymo grupėje kartu su kitais partneriais iš Kauno Medicinos akademijos, Kauno Technologijos Universiteto, Kauno Akademinių Klinikų, TSPH Tampere (Suomija) NSPH Goteborg (Švedija), ENSP Rennes (Prancūzija). Vykdant šį projektą sėmiausi žinių Prancūzijos Nacionalinėje Sveikatos Vadybos mokykloje (L'ENSP), stažavausi Prancūzijoje Lilio ligoninėje sveikatos sistemos, žmogiškų resursų valdymo, kokybės vadybos, programų administravimo srityse, o Mulhouse (Prancūzija) – vaikų ligų gydytojo – alergologo tobulinimosi kursuose.

2001 – 2003 metais dirbau Alytaus miesto savivaldybėje Mero patarėja sveikatos ir socialiniais klausimais. Vykdžiau Pirminės asmens sveikatos priežiūros tinklo plėtrą, paruošiant ir vykdant investicinius projektus, įkuriant slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę, senelių globos namus, dienos užimtumo centrą „Vilties pastogė“. Įgyvendintas Pasaulio banko BPG kabinetų plėtros projektas, koordinavau su Švedija ir Prancūzija vykdomas sveikatos ir socialines programas.

Nuo 2003 metų dirbu Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos Vidaus medicininio audito grupės vadove ir Vaikų ligų skyriaus vedėja, Vaikų alergologe Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninėje. Keliu kvalifikaciją pagal pagrindinę specialybę, Visuotinės kokybės sistemos valdymo, kokybės audito, analitinės sąnaudų apskaitos ir kt.  

Gilinau žinias apie ESSF paramą 2004 – 2006 metams, paraiškų priėmimą ESSF finansinei paramai gauti pagal veiklos grupes, strateginį planavimą, dalinausi darbo patirtimi Švedijoje Jončopingo savivaldybėse, Prancūzijos slaugos ligoninėse, psichinės sveikatos centruose. Sėkmingai įgyvendinti projektai: Psichikos dienos stacionaro įkūrimas Alytuje ir  integralios pagalbos plėtra Alytaus mieste.

Nuo 2002 metų rugsėjo 20 d. buvau Naujosios Sąjungos nare. 2011 metų liepos 9 d. Naujoji sąjunga susijungė su Darbo partija ir šios partijos nare buvau iki 2014 metų spalio mėnesio.

Nuo 2002 metų iki dabar esu Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė. Nuo 2-os kadencijos esu Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto pirminkė ir Vilniaus teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos narė, šiuo metu – pirmininiko pavaduotoja. Nuo 3-ios kadencijos esu Administracinės komisijos pirmininkė, Bendruomenės sveikatos tarybos narė, Vaikų teisių komisijos narė ir kt. Aktyviai teikiu pasiūlymus LR SAM sveikatos sistemos reformos klausimais.

Nuolat dalyvauju visuomeninėje veikloje: esu Lietuvos gydytojų sąjungos narė, Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugijos narė, Lietuvos gydytojų frankofonų asociacijos vadovė, „Lions club Velizy concorde“ garbės narė, iniciavusi „Lions club Velizy concorde“ ir Alytaus Dzūkijos LIONS klubo dvynystę bei Alytaus miesto savivaldybės ir Velizy miesto partnerystę. Esu Dzūkijos TV sveikatos laidų vedėja. Organizavau tarptautines konferencijas, kuriose skaičiau pranešimus, publikuotus konferencijų leidiniuose („Lietuvos vaikų invalidų integracija į visuomenę“ ir kt.)


 Adelė Dimšienė