Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

>>į pradžią

APIE MUS

Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" siekia, kad Alytuje gyventi būtų geriau. Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" - nepartinis, siekiantis, kad Alytuje būtų sudarytos kiek įmanoma geresnės sąlygos vystyti verslą ir kurti naujas darbo vietas. Mūsų kontaktai čia.


ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" TIKSLAI

1. Suburti Alytaus mieste gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Alytaus miestu susijusius asmenis Alytaus miesto problemoms spręsti.

2. Skatinti Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  interesus.

3. Formuoti palankią verslo palaikymo politiką Alytuje, skatinti verslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą.

4. Atstovauti ir ginti Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  ir Alytaus miesto gyventojų interesus Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, Alytaus miesto savivaldybėje bei kitose institucijose ir įstaigose.

5. Teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  nariams.

6. Aktyviai dalyvauti Alytaus miesto politiniame gyvenime – deleguoti savo narius dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės tarybos rinkimuose.

7. Vykdyti ir/ar dalyvauti rengiant viešosios nuomonės apklausas Visuomeniniam judėjimui "UŽ ALYTŲ"  rūpimais klausimais.

8. Rengti susitikimus, konferencijas, seminarus ir kt. renginius, susijusius su Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  tikslais ir veikla.

9. Steigti juridinius asmenis, sudaryti sutartis ir pagal jas prisiimti įsipareigojimus.


ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" STRUKTŪRA

1. Aukščiausias organas - Visuotinis narių susirinkimas. Šiuo metu asociacijoje yra 80 narių.

2. Kolegialus valdymo organas - Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" taryba. Šiuo metu asociacijos taryba sudaryta iš 9-erių tarybos narių:

Valius Micevičius

Tomas Pačėsas

Janis Laurinaitis

Adelė Dimšienė

Giedrius Čereškevičius

Povilas Tamulynas

Romas Bukevičius

Robertas Kunigiškis


Rosvydas Baublys

Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" taryba


3. Vienasmenis valdymo organas - Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" pirmininkas. Šiuo metu asociacijos pirmininkas Janis Laurinaitis, pirmininko pavaduotojai - Valius Micevičius ir Adelė Dimšienė.

Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

pirmininkas

Janis Laurinaitis

pirmininko pavaduotojas

Valius Micevičius

pirmininko pavaduotoja

Adelė Dimšienė

>>į pradžią