Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

>>į pradžią

ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" VALDYMAS

1. Aukščiausias organas - Visuotinis narių susirinkimas.

2. Vienasmenis valdymo organas - Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" pirmininkas. Nuo 2017 metų gegužės 26 dienos asociacijos pirmininkas - Tomas Pačėsas.Pirmininkas

Tomas Pačėsas


3. Kolegialus valdymo organas - Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" taryba. Nuo 2017 metų gegužės 26 dienos asociacijos taryba buvo sudaryta iš 11 tarybos narių, o 2017 metų liepos 1 dieną - dar papildyta ir dabartinę asociacijos tarybą sudaro 19 tarybos narių:

Tomas Pačėsas

Valius Micevičius

Sigitas Leonavičius

Janis Laurinaitis

Adelė Dimšienė

Giedrius Čereškevičius

Povilas Tamulynas

Romas Bukevičius

Rosvydas Baublys

Loreta Braukienė

Daiva Gudzinevičienė

Teresė Draugelienė

Robertas Kunigiškis

Rita Abečiūnienė

Andrius Radvilavičius

Žydrūnas Geležauskas

Jurgita Liubamirskienė

Ramūnas Masiulionis

Gintaras Norus

Asociacijos Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" valdymo istorija čia.


ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" TIKSLAI

Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ" siekia, kad Alytuje gyventi būtų geriau:

1. Suburti Alytaus mieste gyvenančius, dirbančius ar kitaip su Alytaus miestu susijusius asmenis Alytaus miesto problemoms spręsti.

2. Skatinti Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  narių pilietinį aktyvumą, stiprinti jų organizuotumą ir sugebėjimą atstovauti Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  interesus.

3. Formuoti palankią verslo palaikymo politiką Alytuje, skatinti verslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimą.

4. Atstovauti ir ginti Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  ir Alytaus miesto gyventojų interesus Lietuvos Respublikos Seime, Vyriausybėje, Alytaus miesto savivaldybėje bei kitose institucijose ir įstaigose.

5. Teikti įvairiapusę informaciją ir pagalbą Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  nariams.

6. Aktyviai dalyvauti Alytaus miesto politiniame gyvenime – deleguoti savo narius dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės tarybos rinkimuose.

7. Vykdyti ir/ar dalyvauti rengiant viešosios nuomonės apklausas Visuomeniniam judėjimui "UŽ ALYTŲ"  rūpimais klausimais.

8. Rengti susitikimus, konferencijas, seminarus ir kt. renginius, susijusius su Visuomeninio judėjimo "UŽ ALYTŲ"  tikslais ir veikla.

9. Steigti juridinius asmenis, sudaryti sutartis ir pagal jas prisiimti įsipareigojimus.


Mūsų kontaktai čia.

>>į pradžią