Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO "UŽ ALYTŲ"

KANDIDATĖ Į SAVIVALDYBĖS TARYBĄ


SĄRAŠE NUMERIS 26ASTA MOCKEVIČIENĖanketa | turto ir pajamų deklaracijos

interesų deklaracija

Aš, Asta Mockevičienė, gimiau 1971 metais. Jau 23 metus dirbu Alytaus poliklinikoje, Vaikų ligų skyriuje slaugos specialiste.

Siekdama gilinti savo žinias ne tik medicinos, bet ir kitose srityse, šiuo metu studijuoju Įstaigų ir įmonių administravimą Alytaus kolegijoje.

Man labai svarbu, kad mažieji mūsų miesto gyventojai augtų sveiki. Dabartiniams mažiesiems „alytiškiukams" teks puoselėti ir gražinti musų Alytų ateityje. Siekiant, kad mūsų auganti jaunoji karta būtų sveika, neužtenka vien tik nuoširdaus medicinos darbuotojų darbo... Būtinas kuo didesnis visuomenės sąmoningumas, didesnis indėlis vykdant švietėjišką veiklą medicinos srityje. Šioje veikloje matau dideles savivaldos galimybes.


Asta Mockevičienė