Politinis komitetas „UŽ ALYTŲ“

sąrašo numeris 15

AUKOS POLITINIO KOMITETO „UŽ ALYTŲ“ POLITINEI KAMPANIJAI FINANSUOTI

Aukos teikiamos tik į rinkimų a/s LT12 7300 0101 7519 9979, AB Swedbank

Gavėjas: POLITINIS KOMITETAS „UŽ ALYTŲ“

Mokėjimo pavedime nurodoma: AUKA ir asmens kodas (privaloma). Kitų prierašų negali būti.


REIKALAVIMAI IR APRIBOJIMAI AUKOJIMUI

Fizinis asmuo (tik LR piliečiai, nuolatiniai LR gyventojai: yra/nėra ES piliečiai arba asmenys be pilietybės)

Vienas fizinis asmuo gali suteikti auką, ne daugiau kaip 10 VMDU, t.y. 15980 Eur.

Taikoma 10% riba 2021 m. deklaruotoms pajamoms. Prieš suteikiant auką turi būti deklaruotos pajamos.

Fizinio asmens maža auka 50 Eur.

Galima aukoti tik 1 kartą per rinkimų kampaniją. Pajamų deklaruoti nereikia.


POLITINIO KOMITETO „UŽ ALYTŲ“ RINKIMŲ KAMPANIJOS FINANSAVIMAS

Eil. nr.

Aukotojas

Data

Aukos suma, Eur

1

DALIUS SINKEVIČIUS

2022-12-15

1000

2

GIEDRIUS GRIŠKEVIČIUS

2022-12-16

1000

3

DALIUS SINKEVIČIUS

2023-01-02

900

4

INETA SAKAVICKIENĖ

2023-01-06

500

5

VIRGINIJA CIBULSKIENĖ

2023-01-23

1000

6

ANDRIUS LYGNUGARIS

2023-01-24

200

7

GRAŽINA SAKALAUSKIENĖ

2023-01-30

100

8

LAIMA VELIČKIENĖ

2023-01-30

1000

9

ALBINAS KRUŠINSKAS

2023-01-31

100

10

VIOLETA NENARTAVIČIENĖ

2023-01-31

300

11

VYTAUTAS ŠMIDTAS

2023-02-03

1000

12

LAIMA PAČĖSIENĖ

2023-02-07

2000

13

REMIGIJUS JAKUBAUSKAS

2023-02-07

2500

14

Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius - 5

2023-01-08

230

15

Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius - 2

2023-01-09

100

16

Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius - 3

2023-01-11

129,50

17

Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius - 1

2023-11-18

50

18

Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius - 1

2023-01-22

50

19

Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius - 1

2023-01-23

50

20

Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius - 1

2023-01-25

50

21

Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius - 1

2023-01-26

50

22

Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius - 3

2023-01-30

95

23

Fizinių asmenų mažos aukos. Aukotojų skaičius - 1

2023-01-31

50

24
Iš viso12454,50