Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

>>į pradžią

DOKUMENTAI

ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" ĮSTATAI

Feed

2018-03-03

ĮSTATAI (galiojantys)

Asociacija Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ ĮSTATAI I SKIRSNIS. BENDROJI DALIS 1.1. Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ (toliau „Judėjimas“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau...   Daugiau


2014-10-30

ĮSTATAI (negaliojantys)

I SKIRSNIS. BENDROJI DALIS 1.1. Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ (toliau „Judėjimas“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Judėjimo...   Daugiau
ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" TARYBOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI


Grįžti į peržiūrą

2019-02-08

TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. 24

Posėdis įvyko 2019 m. vasario 08 d. 18:00 val. asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ būstinėje, Vilniaus g. 12, Alytus.
Posėdžio pirmininkas Tomas Pačėsas.
Posėdžio sekretorė Rita Abečiūnienė.
Į Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ tarybą išrinkta 19 tarybos narių. Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ tarybos posėdyje dalyvavo 13 tarybos narių: Tomas Pačėsas, Valius Micevičius, Janis Laurinaitis, Adelė Dimšienė, Giedrius Čereškevičius, Povilas Tamulynas, Romas Bukevičius, Robertas Kunigiškis, Rita Abečiūnienė, Andrius Radvilavičius, Žydrūnas Geležauskas, Jurgita Liubamirskienė, Gintaras Norus. Kvorumas yra, posėdžio sprendimai yra teisėti.
Tarybos narių bendru sutarimu posėdžio pirmininku paskirtas Tomas Pačėsas, posėdžio sekretore paskirta Rita Abečiūnienė.
Posėdžio pirmininkas Tomas Pačėsas pristatė posėdžio darbotvarkę.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl asociacijos nario išstojimo pačiam prašant, atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį reglamentavimą (pranešėjas Tomas Pačėsas);
2. Dėl naujų narių priėmimo (pranešėja Rita abečiūnienė);
3. Rinkimų klausimai (pranešėjas Tomas Pačėsas).
NUTARTA. Tvirtinti tarybos posėdžio darbotvarkę bendru sutarimu.

 2019-02-08_tarybos_posedzio_protokolas_24.pdf


Grįžti į peržiūrą


DOKUMENTAI PARSISIUNTIMUI


 

>>į pradžią