Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

>>į pradžią

DOKUMENTAI

ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" ĮSTATAI

Feed

2018-03-03

ĮSTATAI (galiojantys)

Asociacija Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ ĮSTATAI I SKIRSNIS. BENDROJI DALIS 1.1. Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ (toliau „Judėjimas“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau...   Daugiau


2014-10-30

ĮSTATAI (negaliojantys)

I SKIRSNIS. BENDROJI DALIS 1.1. Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ (toliau „Judėjimas“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Judėjimo...   Daugiau
ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" ATASKAITOS

Feed

2019-04-26

2018 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

   Daugiau


2018-03-03

2017 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

   Daugiau


2017-05-26

2016 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

   Daugiau


2016-05-14

2015 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS

   Daugiau
ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" VISUOTINIŲ NARIŲ SUSIRINKIMŲ PROTOKOLAI


Grįžti į peržiūrą

2017-07-01

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 11

Susirinkimas įvyko 2017 m. liepos 01 d. 18:00 val. Kampų km., Merkinės sen., Varėnos r. sav. (asociacijos sąskrydžio metu).
Susirinkimo pirmininkas Tomas Pačėsas.
Susirinkimo sekretorė Ineta Sakavickienė.
Asociacija Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ turi 80 narių. Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ visuotiniame narių susirinkime dalyvavo 45 nariai. Kvorumas yra.
Asociacijos narių bendru sutarimu susirinkimo pirmininku paskirtas Tomas Pačėsas, susirinkimo sekretore paskirta Ineta Sakavickienė.
Susirinkimo pirmininkas Tomas Pačėsas pristatė susirinkimo darbotvarkę.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl asociacijos įstatų VII skirsnio 7.2 dalies pakeitimo vietoje žodžių „nedaugiau kaip 11-ių asmenų“ keisti į žodžius „nedaugiau kaip 21-o asmens“ (pranešėjas Tomas Pačėsas).
2. Dėl naujų narių priėmimo (pranešėja Ineta Sakavickienė).
3. Dėl papildomų asociacijos tarybos narių rinkimų (pranešėjas Tomas Pačėsas).
4. Dėl įgaliojimų asociacijos tarybai suteikimo sukurti įvairių sričių darbo komitetus ir patvirtinti konkrečius asociacijos narius komitetų pirmininkais (pranešėjas Tomas Pačėsas).
NUTARTA: Tvirtinti susirinkimo darbotvarkę bendru sutarimu.

 2017-07-01_visuotinio_nariu_susirinkimo_protokolas_11.pdf


Grįžti į peržiūrą


DOKUMENTAI PARSISIUNTIMUI


 

>>į pradžią