Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

>>į pradžią

DOKUMENTAI

ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" ĮSTATAI

Feed

2018-03-03

ĮSTATAI (galiojantys)

Asociacija Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ ĮSTATAI I SKIRSNIS. BENDROJI DALIS 1.1. Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ (toliau „Judėjimas“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau...   Daugiau


2014-10-30

ĮSTATAI (negaliojantys)

I SKIRSNIS. BENDROJI DALIS 1.1. Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ (toliau „Judėjimas“) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis naudos sau juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti Judėjimo...   Daugiau
ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS "UŽ ALYTŲ" VISUOTINIŲ NARIŲ SUSIRINKIMŲ PROTOKOLAI


Grįžti į peržiūrą

2017-04-28

VISUOTINIO NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS Nr. 9

Susirinkimas įvyko 2017 m. balandžio 28 d., 17:30 val., Jaunimo g. 3, Alytus, Alytaus miesto bendruomenės centre.
Susirinkimo pirmininkas Janis Laurinaitis.
Susirinkimo sekretorė Ineta Sakavickienė.
Asociacija Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ turi 80 narių. Asociacijos Visuomeninis judėjimas „UŽ ALYTŲ“ visuotiniame narių susirinkime dalyvavo 24 nariai: Rita Abečiūnienė, Rosvydas Baublys, Loreta Braukienė, Giedrius Čereškevičius, Jonas Juozas Dimša, Adelė Dimšienė, Teresė Draugelianė, Žydrūnas Geležauskas, Irina Juškauskienė, Ričardas Karčiauskas, Aurimas Kašelionis, Raimondas Kazlauskas, Darius Kulbinskas, Robertas Kunigiškis, Janis Laurinaitis, Sigitas Leonavičius, Jurgita Liubamirskienė, Ramūnas Masiulionis, Valius Micevičius, Romas Pačėsas, Andrius Radvilavičius, Ineta Sakavickienė, Povilas Tamulynas, Romualdas Varanauskas. Kvorumo nėra, narių susirinkimas sprendimų priimti negali.
Asociacijos narių bendru sutarimu susirinkimo pirmininku paskirtas Janis Laurinaitis, susirinkimo sekretore paskirta Ineta Sakavickienė.
Susirinkimo pirmininkas Janis Laurinaitis pristatė susirinkimo darbotvarkę.

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl 2% paramos (pranešėjas Janis Laurinaitis).
2. Dėl asociacijos metinės finansinės atskaitos ir veiklos ataskaitos patvirtinimo (pranešėjas Janis Laurinaitis).
3. Dėl revizijos komisijos finansinės ataskaitos tikrinimo rezultatų (pranešėja Rita Abečiūnienė).
4. Dėl naujų narių priėmimo (pranešėja Ineta Sakavickienė).
5. Dėl asociacijos pirmininko, pavaduotojų ir tarybos rinkimų (pranešėjas Janis Laurinaitis).
6. Dėl asociacijos nario mokesčio, tarybos nario mokesčio. (pranešėjas Janis Laurinaitis).
NUTARTA. Tvirtinti susirinkimo darbotvarkę bendru sutarimu.

 2017-04-28_visuotinio_nariu_susirinkimo_protokolas_9.pdf


Grįžti į peržiūrą


DOKUMENTAI PARSISIUNTIMUI


 

>>į pradžią