Politinis komitetas „UŽ ALYTŲ“

sąrašo numeris 15

Politinis komitetas „UŽ ALYTŲ“ – vienintelis NEPARTINIS komitetas Alytuje!

2023-02-09

RENATA SVIKLIENĖ: KANDIDATUOJAME, KAD GALĖTUME SAVO PAŽADUS ĮVYKDYTI!

Renata Sviklien.jpgŽIŪRĖTI
Esu Renata Sviklienė, Alytaus miesto gyventoja. Čia auga ir gyvena mano vaikai, tėvai. Esu Alytaus Likiškėlių progimnazijos tarybos narė.
2019 metais mokyklos bendruomenę pasiekė raštas iš savivaldybės, kad mokyklą ruošiamasi uždaryti, nugriauti.
Aktyvių tėvų klubas, bendruomenė, dėjo visas pastangas, kad mokykla liktų. Nesutikom su mokyklos nugriovimu, nenorėjome, kad statytų naują mokyklą. Siekėme, kad ją renovuotų.
2023 metais mokykla stovi, kaip ir stovėjo, niekas mokykos nerenovuoja, langai kiauri, stogas kiaurias, ant vaikų galvų lija.
Todėl aš, kaip šio miesto gyventoja, šios mokyklos vaikų mama, norėčiau atkreipti dėmesį, kad  visiems Alytaus miesto mokiniams būtų sudarytos vienodos sąlygos mokytis. Noriu, kad būtų užtikrintos visiems vaikams vienodos sąlygos sportuoti, leisti laiką, laisvalaikį.
Aktyvių tėvų bendruomenė 2019 metais sugalvojo prieš pat Kalėdas surengti piketą. Žingsniavome miesto gatvėmis, vedini savo vaikais. Piketo dėka mes, tėvai, bendruomenė, iškovojome, kad ši mokykla išliktų.
Prieš rinkimus visi politikai mūsų prašo: balsuokit, duokit tą savo mielą balselį, bet po rinkimų savo pažadus jie pamiršta. Todėl mes, “Už Alytų” bendruomenė, einame į rinkimus, kandidatuojame, kad galėtume savo pažadus įvykdyti!

Politinė reklama

uzalytu - 18:21 @ Politinis komitetas, Politinė reklama, 7 Renata Sviklienė | Pridėti komentarą