Politinis komitetas „UŽ ALYTŲ“

sąrašo numeris 15

Politinis komitetas „UŽ ALYTŲ“ – vienintelis NEPARTINIS komitetas Alytuje!

2023-02-19

DALIUS SINKEVIČIUS: JEIGU IŠRINKSITE MANE, KIEKVIENAS IŠ JŪSŲ GALĖS REIKŠTI SAVO NUOMONĘ PRISIDEDANT PRIE MIESTO GEROVĖS KŪRIMO

Dalius sinkevicius priesaika.jpg ŽIŪRĖTI
Brangūs alytiškiai, kreipiuosi į jus visus: švietimo įstaigų, kultūros darbuotojus, gydytojus, tarnautojus, ateikite balsuoti. Ateikite ir atsiimkime miestą.
Žinau, kas vyksta mieste. Jums taikomas spaudimas, mobingas. Žinau, kad esate verčiami balsuoti taip, kaip nori dabartinė valdžia.
Aš suprantu, esame nepriklausomoje Lietuvoje, tačiau elgiamasi kaip kaimyninėje Baltarusijoje ir Rusijoje, kur tik už vieną kandidatą galima balsuoti. Nebūkime tokios politikos, kaip paminėtose valstybėse, įkaitais.
Ateikite ir balsuokite. Pažadu, jeigu išrinksite mane, kiekvienas iš jūsų turės asmeninę savo nuomonę, žodžio laisvę ir galės kiekvienas reikšti savo nuomonę prisidedant prie miesto gerovės kūrimo.

Po­li­ti­nio ko­mi­te­to „Už Aly­tų“ (są­ra­šo Nr. 15) kan­di­da­tas į me­rus DA­LIUS SIN­KE­VI­ČIUS. Po­li­ti­nė re­kla­ma
2023-02-10

uzalytu - 08:52 @ Politinis komitetas, Politinė reklama, 1 Dalius Sinkevičius | Pridėti komentarą