Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

2016-03-19

Alytaus miesto savivaldybės informacinis leidinys

2015.02.09_alytaus miesto savivaldybes informacinis leidinys.png2015 metų vasario 9 dieną Alytaus miesto savivaldybė išleido informacinį leidinį apie 2015 metų kovo 1 d. savivaldybių tarybų ir merų rinkimus.

2015 M. KOVO 1D.

SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ IR TARYBŲ NARIŲ - MERŲ RINKIMAI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

Kas gali balsuoti

Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius turi nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai (toje savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravę savo gyvenamąją vietą), kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Taip pat rinkti savivaldybės tarybos narius gali ir teisę gyventi Lietuvos Respublikoje turintis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje, arba kitas asmuo, kuris turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir turi šią teisę patvirtinantį dokumentą ir kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje.
Parsisiųskite visą leidinį iš “UŽ ALYTŲ” dokumentų rinkinio.

uzalytu - 19:22 @ VRK Uz Alytu 2015 | Pridėti komentarą

Pridėti komentarą

Fill out the form below to add your own comments