Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO "UŽ ALYTŲ"

KANDIDATAS Į SAVIVALDYBĖS TARYBĄ


SĄRAŠE NUMERIS 18JONAS BALIUKONISanketa | turto ir pajamų deklaracijos

interesų deklaracija

Aš, Jonas Baliukonis, gimiau 1948 metų birželio 5 dieną. Esu vedęs, su žmona Stase turime sūnų Tadą. 1966 metais baigiau Alovės vidurinę mokyklą. Mokiausi Kauno Politechnikos institute. Baigiau Mechanikos fakulteto pramonės šilumos energetikos studijas ir įgijau inžinieriaus-mechaniko kvalifikaciją.

Dirbau Alytaus eksperimentiniame namų statybos kombinate, buvau Alovės kolūkio vyriausiasis energetikas. Dirbau Alytaus valstybinėje plaušo plokščių gamykloje, SPAB „Alytaus šilumos tinklai“, UAB „Litesko“ Marijampolės filiale, UAB „Alytaus butų ūkis", UAB „Modernus šildymas“. 2004 - 2008 metais dirbau Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos Alytaus teritorinio skyriaus vyresniuoju inžinieriumi inspektoriumi. Nuo 2008 metų esu Alytaus miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.


Jonas Baliukonis