Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

>>į pradžią

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS INFORMACINIS LEIDINYS

2015-02-09

2015 M. KOVO 1D.

SAVIVALDYBIŲ TARYBŲ NARIŲ IR TARYBŲ NARIŲ - MERŲ RINKIMAI ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖJE

Kas gali balsuoti

Teisę rinkti savivaldybės tarybos narius turi nuolatiniai šios savivaldybės gyventojai (toje savivaldybėje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravę savo gyvenamąją vietą), kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Taip pat rinkti savivaldybės tarybos narius gali ir teisę gyventi Lietuvos Respublikoje turintis kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje, arba kitas asmuo, kuris turi teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ir turi šią teisę patvirtinantį dokumentą ir kuris savo gyvenamąją vietą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus deklaravo šios savivaldybės teritorijoje arba kuris yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą šioje savivaldybėje.

Alytaus miesto savivaldybės informacinis leidinys
Alytaus miesto rinkimu leidinys.pdf (1.39MB)
Alytaus miesto savivaldybės informacinis leidinys
Alytaus miesto rinkimu leidinys.pdf (1.39MB)

Parsisiųskite visą leidinį:


>>į pradžią