Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO "UŽ ALYTŲ"

KANDIDATĖ Į SAVIVALDYBĖS TARYBĄ


SĄRAŠE NUMERIS 38MEILUTĖ MILIAUSKIENĖ


el. paštas: miliauskienemeilute@gmail.com

anketa | turto ir pajamų deklaracijos

interesų deklaracija

Aš, Meilutė Berčiūnaitė Miliauskienė, gimiau 1953 metų birželio 22 dieną Alytaus rajono Simno apylinkėje, Mergalaukio kaime. Turiu sūnų Kęstutį ir dukrą Dalią.
Mokiausi Mergalaukio aštuonmetėje mokykloje ir 1968 metais ją baigiau. Tais pačiais metais įstojau į Klaipėdos St. Šimkaus aukštesniąją  muzikos mokyklą, choro dirigavimo klasę.
1969 metais iš Klaipėdos išvykau mokytis į Kauno J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos antrąjį kursą ir ten mokiausi iki 1972 metų.
1972 metų gruodžio mėnesį pradėjau dirbti Alytaus medvilnės kombinate. 1976 metais dirbau Alytaus medvilnės kombinato komunalinio ūkio sandėlininke. 1982 metais pradėjau dirbti Alytaus rajono Vidurinėje vakarinėje mokykloje direktoriaus padėjėja ūkio reikalams.
1984 metais įstojau mokytis į Alytaus politechnikumo neakivaizdinį skyrių, pramoninių įrengimų montavimo ir remonto specialybę ir ją 1987 metais baigiau su pagyrimo raštu.
Nuo 1989 metų, 9-erius metus dirbau firmoje "Berlytus Tekstil", vėliau kitoje siuvimo įmonėje. Nuo 2014 metų esu pensininkė.
Nuo 1963 metų groju akordeonu. Grojau ir groju įvairiuose muzikos kolektyvuose iki šiol. Nuo 2006 metų groju kapeloje "Bočiai", o nuo 2008 metų šiai kapelai vadovauju. 2014 metais kapela pakeitė pavadinimą į liaudiškos muzikos kapela "Dzūkija". Su kapela "Dzūkija" dalyvaujame daugelyje Alytaus miesto ir rajono renginių.

Meilutė Miliauskienė