Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO "UŽ ALYTŲ"

KANDIDATAS Į SAVIVALDYBĖS TARYBĄSĄRAŠE NUMERIS 12


ROMUALDAS VARANAUSKAS

el. paštas: varanauskas.romualdas@gmail.com

tel. nr.: 8 686 51071

anketa | turto ir pajamų deklaracijos

interesų deklaracija

Aš, Romualdas Varanauskas, gimiau 1960 metų spalio 22 dieną Mataičiuose, Klaipėdos rajone, keturių vaikų šeimoje. Mama dirbo bibliotekininke, šiuo metu pensijoje, tėvas – agronomu, mirė 2008 metais.
Nuo 1967 metų mokiausi ir 1978 metais baigiau Klaipėdos rajono Veiviržėnų vidurinę mokyklą (dabar Veiviržėnų gimnazija).
Nuo 1978 metų Vilniaus inžineriniame statybos institute (dabar – Gedimino technikos universitetas) studijavau automobilių ir autoūkio specialybę, 1983 metais baigiau ir įgijau inžinieriaus-mechaniko kvalifikaciją.
Po instituto baigimo atvykau į Alytų ir nuo to laiko gyvenu šiame mieste.

1983 – 1987 metais dirbau Alytaus autotransporto įmonėje kolonos viršininku. 1987 – 1991 metais dirbau renkamose pareigose, tos pačios įmonės profsąjungos komiteto pirmininku. 1991 – 1992 metais – Alytaus autotransporto įmonės eksploatacijos skyriaus viršininku. 1992 – 2001 metais, Alytaus miesto savivaldybės sprendimu, dirbau UAB Alytaus autobusų parko direktorių valdybos pirmininku. 2001 – 2008 metais toje pačioje bendrovėje dirbau direktoriaus pavaduotoju pervežimams. 2008 – 2011 metais – UAB KAUTRA filialo Alytaus autobusų parko direktoriaus pavaduotoju pervežimams, po to – šio filialo vadovu ir vėliau tapau bedarbiu. Nuo 2012 metų esu DNSB Savanorių g. 3 ir DNSB STATYBA bendrijų pirmininkas.

2000 - 2010 metais dirbau Alytaus kolegijoje asistentu, buvau valstybinių egzaminų komisijų narys, studentų diplominių projektų vadovas, konsultantas, recenzentas.

Domiuosi įstatymdavyste, ūkinės veiklos vystymo klausimais, ypač namų atnaujinimo, apšiltinimo, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybėmis.
Mano pomėgiai – grožinė, mokslinė, mokslinė-fantastinė literatūra, kino menas. Kalbu rusų ir anglų kalbomis.
Mano žmona Laima – germanistė, dirba pardavimų srityje. Turiu du vaikus: dukra Vita - menotyros bakalaurė ir įmonių valdymo magistrė, kuri šiuo metu gyvena Jungtinėje Karalystėje ir sūnus Domas - studentas.


Romualdas Varanauskas