Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO "UŽ ALYTŲ"

KANDIDATAS Į SAVIVALDYBĖS TARYBĄ


SĄRAŠE NUMERIS 15


ŠARŪNAS BLAŠKEVIČIUS


anketa | turto ir pajamų deklaracijos

interesų deklaracija

Aš , Šarūnas Blaškevičius, 1981 metais gimiau ir gyvenu Alytaus mieste. Esu vedęs, žmona Ilona, turiu šaunią dukrytę Eladytę. Išsilavinimą esu įgijęs Alytuje, 9-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar - Alytaus Jotvingių gimnazija). 2002 metais baigiau Vilniaus statybos kolegiją, įgijau statybos inžinieriaus išsilavinimą. Po studijų savo gyvenimą sieju su šia veikla ir iki šiol dirbu statybos srityje.


Šarūnas Blaškevičius