Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO "UŽ ALYTŲ"

KANDIDATĖ Į SAVIVALDYBĖS TARYBĄ


SĄRAŠE NUMERIS 19TERESĖ DRAUGELIENĖ


el. paštas: teraema07@gmail.com | facebook

anketa | turto ir pajamų deklaracijos

interesų deklaracija

Aš, Teresė Draugelienė, gimiau 1974 metais Pirmajame Alytuje. Esu slaugos paslaugų administravimo, verslo vadybos specialistė.

Baigiau Piliakalnio vidurinę mokyklą, vėliau Vilniaus aukštesniąją medicinos mokyklą,  KTU verslo vadybą ir administravimą (bakalauras), o šiuo metu KTU magistrantūroje studijuoju įmonių valdymą.

Dvidešimt metų dirbu VšĮ "Alytaus poliklinika". Šiuo metu esu projekto „Integralios pagalbos plėtra Alytaus mieste“ vyresnioji slaugytoja, administratorė. Už iniciatyvą ir darbą, sukuriant integralios pagalbos sistemą Alytaus mieste, 2014 metais gavau Lietuvos Respublikos Seimo padėką. Papildomai UAGDPB "Aviva Lietuva" dirbu finansų konsultante.

Manau, kad tik tarnystė žmogui ir visuomenei leidžia kiekvienam iš mūsų jaustis savimi, savo tautos ir miesto dalimi. Mano tikslas - tarnauti žmonėms, prisidedant prie Alytaus miesto visuomenės socialinės gerovės kūrimo, integralios pagalbos paslaugų vystymo. Esu įsitikinusi, kad tik dirbant komandoje, galime pasiekti geriausių rezultatų.

Aktyviai dalyvauju projektinėse veiklose, įvairiuose mokymuose, mokslinėse praktinėse konferencijose, esu idėjos už mokymąsi visą gyvenimą šalininkė.

Domiuosi psichologija, socialinėmis inovacijomis, investavimu ir mados tendencijomis. Mano pomėgiai: muzika, kelionės, knygų skaitymas, klasikiniai šokiai.

Esu perfekcionistė, aktyvi, socialiai atsakinga asmenybė, siekianti savo tikslų ir nenustojanti tikėti jų įgyvendinimu. Mano vertybinis pamatas - asmeninis tobulėjimas, socialinis naudingumas, pareigingumas, sąžiningumas.


Teresė Draugelienė