Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO "UŽ ALYTŲ"

TRUMPA KANDIDATŲ SĄRAŠO RINKIMŲ PROGRAMA

KAD SIEKIAI TAPTŲ TIKROVE

UŽ LAIMINGUS ŽMONES ALYTUJE

UŽ JAUNIMĄ ALYTUJE

Už jaunų žmonių verslo iniciatyvas, geras sąlygas jaunoms šeimoms gyventi ir dirbti Alytuje 

UŽ VAIKUS ALYTUJE

Už ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo kokybę, vaikų užimtumo sąlygas ir neįgalių vaikų socializaciją

UŽ DARBINGO AMŽIAUS ŽMONES ALYTUJE

Už naujų darbo vietų kūrimą, pragyvenimo lygio kėlimą

UŽ SENJORUS ALYTUJE

Už rekreacinių zonų pritaikymą senjorų aktyviam poilsiui, senjorų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime

UŽ KOKYBIŠKĄ GYVENIMĄ ALYTUJE

UŽ VERSLĄ ALYTUJE

Už palankias sąlygas verslo vystymui ir plėtrai

UŽ INVESTICIJAS ALYTUJE

Už ekonomiškai pagrįstą ES lėšų panaudojimą Alytuje

UŽ INFRASTRUKTŪRĄ ALYTUJE

Už automobilių parkavimo zonų plėtrą

UŽ GRAŽIĄ IR TVARKINGĄ APLINKĄ ALYTUJE

Už viešųjų erdvių pritaikymą visuomenės poreikiams 

UŽ EFEKTYVŲ VALDYMĄ ALYTUJE

Už savivaldybės specialistų kompetenciją, aktyvų alytiškių dalyvavimą viešajame valdyme

UŽ VISUOMENINĮ GYVENIMĄ ALYTUJE

UŽ KULTŪRĄ ALYTUJE

Už didesnį kultūros įstaigų teikiamų paslaugų spektrą ir naujas Alytaus menininkų  iniciatyvas

UŽ TURIZMĄ ALYTUJE

Už miesto rekreacinių teritorijų pritaikymą aktyviam ir pasyviam poilsiui

UŽ SPORTĄ ALYTUJE

Už naujas Alytaus sportininkų  iniciatyvas, sporto aikštynų plėtrą mikrorajonuose

UŽ BENDRUOMENIŠKUMĄ ALYTUJE

Už miesto bendruomeninių organizacijų, verslo ir savivaldos bendradarbiavimą 

UŽ VISAVERTĮ GYVENIMĄ ALYTUJE

UŽ SVEIKATĄ ALYTUJE

Už kokybiškų sveikatos paslaugų prieinamumą, galimybes slaugos ir globos paslaugas neįgaliesiems teikti namuose

UŽ SAUGUMĄ ALYTUJE

Už bendras nusikalstamumo mažinimo programas, gatvių ir perėjų apšvietimą, stebėjimo sistemos modernizavimą

UŽ SOCIALINĮ TEISINGUMĄ ALYTUJE

Už platesnį socialinių paslaugų spektrą, jų kokybę, prieinamumą įvairioms socialinėms grupėms

UŽ IŠSILAVINIMĄ ALYTUJE

Už galimybę universitetinį išsilavinimą įgyti Alytuje ir bendradarbiavimą su profesinio mokymo ir perkvalifikavimo įstaigomis