Asociacija Visuomeninis judėjimas "UŽ ALYTŲ"

Kad Alytuje gyventi būtų geriau!

ASOCIACIJOS VISUOMENINIS JUDĖJIMAS „UŽ ALYTŲ“ VISUOTINIO SUSIRINKIMO NR. 16

DARBOTVARKĖ

2021-07-04

1. Dėl asociacijos metinės finansinės ir veiklos ataskaitos patvirtinimo (pranešėjas Tomas Pačėsas);

2. Dėl asociacijos revizijos komisijos finansinės ataskaitos tikrinimo rezultatų (pranešėja Ineta Sakavickienė);

3. Asociacijos Visuomeninis judėjimas „Už Alytų“ naujos įstatų redakcijos tvirtinimas (pranešėja Ineta Sakavickienė);

4. Dėl asociacijos pirmininko rinkimo (pranešėja Ineta Sakavickienė);

5. Dėl asociacijos tarybos narių rinkimo (pranešėja Ineta Sakavickienė).

6. Kiti klausimai.